IMF opvallend mildover Belgische begroting

(tijd) - De meeste bestuurders van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) steunen de beslissing van de Belgische regering om in 2002 begrotingsevenwicht na te streven. Dit is opmerkelijk, want de economen van het IMF hadden in hun rapport over België opgeroepen een klein begrotingstekort te aanvaarden.