Advertentie
Advertentie

IMF raadt afschaffing landbouwsubsidies aan

WASHINGTON (anp) - Als de Europese Gemeenschap haar landbouwbeleid liberalizeert, zal het de EG-lidstaten ekonomisch beter gaan. Het huidige Europese landbouwbeleid drukt de prijzen op de wereldmarkt, ontregelt de wereldhandel en ontneemt de ontwikkelingslanden ekonomische mogelijkheden. Dit stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in het onlangs gepubliceerde rapport: "Het landbouwbeleid van de Europese Gemeenschap: beginselen en gevolgen."