Advertentie
Advertentie

IMF: regering moet sneller overheidsfinanciën saneren

(tijd) - De regering moet de sanering van de overheidsfinanciën "opnieuw' versnellen. Dit staat in het jaarlijkse verslag van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over België. Het IMF wijst erop dat het tekort sinds 1989 minder snel daalt dan mogelijk is gezien de sterke ekonomische groei. Verder stelt het IMF dat de kompetitiviteit van de ondernemingen in het gedrang komt door de te hoge loonsverhogingen die in de sektoriële KAO's worden toegekend.