Advertentie
Advertentie

IMF vindt tekort op begroting acceptabel

(tijd) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat België in 2002 een klein begrotingstekort mag boeken omdat de economische conjunctuur slecht is. Maar de overheid moet later, wanneer de economie heropleeft, de sanering voortzetten en op middellange termijn een begrotingsoverschot van 1 procent van het bruto binnenlands product nastreven.