Advertentie
Advertentie

IMF wil dat Belgische overheid na 2002 overschot heeft

(tijd) - De Belgische regering zit op het goede spoor met haar beleid van lastenverlaging. Maar die politiek zal haar volle effect pas bereiken als ze tegelijk de overheidsuitgaven streng onder controle houdt en de werking van de arbeidsmarkt verder versoepelt. Dat staat in de jongste doorlichting van de Belgische economie door het IMF. De instelling pleit ervoor dat ons land na 2002 een licht overschot op de overheidsbegroting zou hebben. Voor 2000 wordt een tekort van 0,8 BBP-procent verwacht.In hun besluit zijn de IMF-economen opvallend vriendelijk voor het door de paars-groene regering gevoerde beleid van lastenverlaging. De verlaging van de socialezekerheidslasten is 'een aanbevelingswaardige stap vooruit', zo klinkt het. Echt verrassend is dit niet. In hun vorige advies van 1998 schreven de IMF-deskundigen zelf dat de gunstige economische conjunctuur België een historische kans bezorgde voor een verlaging van de belastingdruk op het arbeidsinkomen.