IMF wil leningen aan Rusland en ontwikkelingslanden optrekken

WASHINGTON (reuter) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) overweegt het plafond voor leningen aan Rusland en ontwikkelingslanden te verhogen, waardoor tientallen miljarden dollars extra vrij zouden komen. Dit nieuws komt uit de wandelgangen van het IMF. Konkreet zou er gezocht worden naar mogelijkheden om de toegang van Rusland en de Derde Wereld tot een aantal IMF-fondsen uit te breiden.Het IMF-management heeft plannen om het maximumbedrag, dat lidstaten in IMF-kredieten kunnen opnemen, gevoelig op te voeren door de zogenaamde toegangsbeperkingen te versoepelen. Hierdoor zouden Rusland en andere voormalige sovjetrepublieken meer geld in handen kunnen krijgen. Ook andere IMF-lidstaten zouden toegang krijgen tot meer kredieten. Het voorstel moet nog wel worden bekeken door het direktiekomitee van het IMF.