Immense massa

Het valt de regering moeilijk nog uitgaven te vinden waarop kan bespaard worden. Sinds de vorige stap in de federalizering zijn de gewesten en gemeenschappen met honderden miljarden aan uitgavenmateries gaan lopen. De beruchte rentesneeuwbal slorpt inmiddels al 700 miljard frank op. "Van de uitgaven waarop we nog vat hebben, bestaat 80 procent uit lonen en uitkeringen. Hoe wilt ge dan dat we besparen?', zo luidt een veel gehoorde klacht van de minister van begroting en haar kollega's.