Immo Croissance trektresultaten gevoelig op

BRUSSEL (tijd) - De venale waarde van het vastgoedpatrimonium van de Luxemburgse bevek Immo Croissance steeg het afgelopen jaar met 31 procent tot 152,74 miljoen euro. De geconsolideerde winst steeg met 9 procent tot 5,81 miljoen euro. De resultaten en de goede vooruitzichten laten toe het dividend op te trekken van 15 tot 16 euro.