Immobel start projecten in vooruitzicht op heroplevende markt

BRUSSEL (tijd) - De beursgenoteerde vastgoed- en bouwgroep Immobiliën Vennootschap van België (Immobel) leed vorig jaar een nettoverlies van 368 miljoen frank. Voorzitter Manfred Loeb wees er tijdens de algemene vergadering op dat vooral waardeverminderingen de rode cijfers verklaren. Toch lag ook de bedrijfswinst heel wat lager dan voordien. Intussen wapent Immobel zich voor de toekomst en zet een reeks projecten op stapel die vanaf 1997-'98 tot betere resultaten moeten leiden.De Belgische vastgoedmarkt - en meer bepaald de markt van de kantoorgebouwen - kent sinds 1991 een periode van recessie. De daling van de huurprijzen met 25 tot 30 procent en de daling van de verkoopprijzen met zowat 30 procent in vergelijking met 1990-'91 bewijzen dat, aldus Loeb. De toestand is geenszins typisch Belgisch, in landen als Groot-Brittannië en Frankrijk slaat de crisis veel dramatischer toe.