Immobel verliest 42 miljoen in eerste jaarhelft

(tijd) - Immobel, een dochtervennootschap van Tractebel, heeft in het eerste halfjaar van 1995 een geconsolideerd nettoverlies (groepsaandeel) geleden van 42,464 miljoen frank. Tijdens de eerste helft van 1994 haalde de beursgenoteerde vastgoedvennootschap nog een winst van 111,002 miljoen frank. De vastgoedvennootschap zegt dat Immobel 'het boekjaar 1995 waarschijnlijk zal afsluiten met een negatief resultaat'.Vorig jaar haalde de Immobiliën Vennootschap van België nog een gekonsolideerde nettowinst van 521 miljoen frank. Op zich al een lichte daling ten opzichte van de 531 miljoen frank in 1993. In tegenstelling tot het halfjaarresultaat ging de omzet ging er wel op vooruit. De halfjaaromzet steeg tot 5,082 miljard frank tegenover 3,548 miljard, terwijl de bedrijfsopbrengsten van 2,699 miljard frank tot 3,457 miljard frank groeiden. Niettemin daalde de operationele rendabiliteit. Het bedrijfsresultaat zakte van 220,380 miljard tijdens de eerste helft van vorig jaar tot 153,853 miljard frank. Per aandeel incasseerde Immobel een verlies van 10 frank tegenover een winst van 27 frank.