Immobiliën Venn. : toegestaan kapitaal

De raad van bestuur van Immobiliën Vennootschap van België zal op de buitengewone algemene vergadering van 24 juni de aandeelhouders toestemming vragen het vorig jaar gecreëerde kapitaal van het gefusioneerde Immobiliën Consortium gedeeltelijk te gebruiken. De raad van bestuur zal daarom vragen om het maatschappelijk kapitaal in een hernieuwbare periode van 5 jaar in één of meerdere keren ten belope van 1 miljard fr. te verhogen en om binnen de grenzen van het toegestane kapitaal konverteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht uit te geven. Ook zal de raad van bestuur toestemming vragen om indien dit in het belang van de vennootschap is, het voorkeurrecht van de aandeelhouders in geval van kapitaalverhoging te beperken of af te schaffen. Voorts staan enkele statutaire bepalingen op de