Advertentie
Advertentie

Impasse regularisatiecommissie lijkt afgewend

(tijd/belga) - De impasse in de regularisatiecommissie lijkt voorlopig afgewend. De Vlaamse magistraten die eerder met ontslag dreigden hebben beslist om nu toch voort te werken. De beslissing is wel voorwaardelijk. Op 5 februari evalueren ze de toestand en bepalen ze hun verdere houding. De magistraten versoepelden hun houding nadat de minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne, nog eens bevestigd had dat de drie Nederlandstalige en de vijf Franstalige kamers een vrij verregaande vorm van autonomie krijgen. De Vlaamse ondervoorzitter, de Antwerpse eremagistraat Herman Pas, krijgt daarbij de leiding van de Vlaamse kamers. De komende weken zal Herman Pas zelfs de hele commissie moeten leiden, want de Franstalige voorzitter, Christian Coppens, is twee weken met ziekteverlof. De autoritaire opstelling van Coppens was voor de Vlaamse leden een steen des aanstoots.Toch is het de vraag of daarmee alle problemen van de baan zijn. De vertegenwoordigers van de NGOs en de advocatuur in de kamers vrezen dat de autonomie tot uiteenlopende interpretaties van de reglementering zal leiden in Noord en Zuid, waarbij de Vlamingen strenger oordelen dan de Franstaligen. Pas benadrukt dat er geen sprake van is dat de eenheid van rechtspraak op de helling zou worden gezet. Tegelijk bevestigt hij dat de Vlaamse magistraten waakzaam zullen blijven om te verhinderen dat criminele kringen met vervalste papieren trachten de procedure te manipuleren. Coppens lag mee onder vuur omdat hij een te lakse houding zou aannemen.Het Antwerpse parket heeft op basis van die berichten al een onderzoek geopend. Als dat besluit dat er inderdaad reden is om tot vervolgingen over te gaan, betekent dat een bijkomende complicatie voor het streven van minister Duquesne om alle 30.000 dossiers tegen het midden van dit jaar afgehandeld te krijgen.