Imperial Invest klopt aan voor een half miljard frank

(tijd) - Imperial Invest, de ter beurze genoteerde holding van de familie Collin, verhoogt haar kapitaal met ongeveer een half miljard frank. Tussen 20 mei en 3 juni kunnen de bestaande aandeelhouders intekenen in een verhouding van een nieuw aandeel voor zes bestaande. De familiale aandeelhouders tekenen in op de helft van de kapitaalverhoging, die dient voor de versterking van de bestaande participaties.Imperial Invest is de op de beurs genoteerde holding waarlangs de erfgenamen van de voormalige KB-voorzitter Fernand Collin sr. hun activa in de KB/Almanij-groep beheren. Paul Collin is voorzitter van de raad van bestuur, Fernand Collin jr. voorzitter van het directiecomité.