Impextraco plant produktie ingrediënten bij Rena

(tijd) - Impextraco, een fabrikant van ingrediënten voor veevoeders, heeft een bod uitgebracht op de gronden en gebouwen van Rena, het onlangs failliet verklaarde conservenbedrijf uit Wiekevorst. De kandidaat-overnemer, eigendom van de familie Vanden Avenne, wil 'op middellange termijn' zijn produktie centraliseren in de Rena-gebouwen. 'We willen in Wiekevorst ook onze produkten gaan opslaan', zegt Marc vanden Avenne.Volgens François de Keersmaecker, één van de twee curatoren van Rena, wordt het bod van Impextraco ter goedkeuring voorgelegd aan de handelsrechtbank. 'Het voorstel maakt een goede kans', zo luidt de inschatting van de curator.