In 1991 heeft de Confédération des Bettera-

opstelling van de onderhandelingen in verband met het nemen van een minderheidsparticipatie in de suikerraffinaderij van Fontenoy. In 1991 heeft de Confédération des Bettera-viers Belges raad gevraagd aan Déminor bij de op stelling van de onderhandelingen in verband met het nemen van een minderheidsparticipatie in de Tiense Suikerraffinaderij.