In 1995 werd 1 kg KGA per inwoner ingezameld

(tijd) - In 1995 werd 6.822 ton Klein Gevaarlijk Afval (KGA) ingezameld in het Vlaams Gewest. Omgerekend is dit gemiddeld 1,16 kg per inwoner. Het gemiddelde per gemeente varieert hierbij tussen 3,68 kg per inwoner en 0,14 kg per inwoner. Uit de statistieken blijkt trouwens dat jaar na jaar meer KGA wordt ingezameld.Van het KGA dat in 1995 in Vlaanderen selectief werd ingezameld, werd 64,9 procent gerecycleerd, 23,5 procent verbrand met energierecuperatie, 9 procent fysicochemisch behandeld vooraleer verwerkt te worden en 2,6 procent gestort op een klasse-1-stortplaats.