In Antwerpen liep het andersom

Werkten Kempen en Brabant al samen voor interreg, in Antwerpen liep het andersom. Daar bracht het protocol tussen VKW en BZW lokaal de mensen bijeen. Hun vragen: bestaat er behoefte bij de werkgevers aan grensoverschrijdende contacten, en behoefte om samen te werken? Om daar het antwoord op te kennen werd een enquête georganiseerd onder de leden van beide verenigingen in Antwerpen en West-Brabant.EEN SPONTANE reactie van een Antwerps bedrijfsleider: 'we gaan toch niet samenwerken met de Hollanders?'. Uit de enquête blijkt niet zo'n negatieve opstelling, integendeel, de overgrote meerderheid meent dat een deelregio Antwerpen-West-Brabant zich kan profileren als een eenheid. Maar dan spreekt men over 'de Rijn-Schelde-Delta', en gebiedsomschrijving waarover wel nog wat valt uit te praten. De hele enquête was trouwens bedoeld als hulpmiddel bij de discussies.