'In België is slechts plaats voor drie tot vier grote bankiers'

(tijd) - 'In de komende tien jaar staan we voor belangrijke hergroeperingen in de top-10 van de Belgische banksector. De markt zal uiteindelijk gedomineerd worden door drie tot vier grote banken. De overige banken zullen zich moeten specialiseren of verdwijnen. Voor ons is er zeker plaats in dit scenario, ook al hebben we de NMKN niet kunnen overnemen', zegt Christian Pinte, die in het directiecomité van Paribas Bank België onder meer belast is met de strategische opties.De strijd rond het Krediet aan de Nijverheid is heftig geweest. Paribas Bank België - eerder de gedoodverfde favoriet - leek relatief afwezig in de strijd. Er viel nochtans iets te zeggen voor een toenadering tussen beide. Paribas Bank staat bekend als een middelgrote maar rendabele bank met een sterke aanwezigheid bij bedrijven en vermogende particulieren en via Eural-Unispar en Cortal - de bank op afstand - bewerkt de bank het particuliere segment. De NMKN had beide pijlers kunnen versterken. Ze is aanwezig bij 6.000 bedrijven en bij 300.000 particulieren. Dit laatste via een net van zelfstandige agenten.