Advertentie
Advertentie

In de ban van het cordon sanitaire

(tijd) - Met de suggesties van CVP-oudgediende Herman Suykerbuyk over de houding die de christen-democraten zouden moeten innemen op de oppositiebanken, laait de discussie over het 'cordon sanitaire' rond het Vlaams Blok weer op. Het is niet voor het eerst, en zeker ook niet voor het laatst dat de Wetstraat zich hier het hoofd over breekt. Het cordon verdeelt de politieke wereld - maar niet alleen de politieke wereld - in 'believers' en 'non-believers'. De gemeenteraadsverkiezingen van 2000 vormen het moment van de waarheid.Herman Suykerbuyk, de diepste spits in de Vlaamsgezinde vleugel van de CVP, schreef na de verkiezingen van 13 juni, waarbij hij na een parlementair mandaat van dertig jaar zelf geen kandidaat meer was, een nota van twaalf bladzijden over de houding die zijn partij op de oppositiebanken moet innemen. Dat de VUM-kranten daar vrijdag de passage uitvergrootten die handelt over de relatie met die andere oppositiepartij, het Vlaams Blok, hoeft niet meteen te verbazen. Wie in de Wetstraat het cordon sanitaire rond het Blok ter discussie stelt, mag er donder op zeggen: hij of zij haalt het nieuws.