In de branding

In de zakelijke dienstverlening die professioneel advies levert aan bedrijven en overheden werd de kloof tussen groot en klein plotseling heel groot. De internationale accountantskantoren bundelden andermaal hun krachten. De enorme omvang van de industriële en financiële groepen en de reusachtige management- en ontwikkelingsprojecten vergen van elke accountant de inzet van steeds grotere middelen en competenties. De fusie van vier van de zes grootste accountantskantoren ter wereld in het najaar van 1997 kwam niettemin als een donderslag bij heldere hemel.