Advertentie
Advertentie

In de schaduw van de grote Keynes

(tijd) - Kenneth Arrow krijgt alle krediet als degene die ons als eerste op weg hielp met risicobeheer. Maar hij was uiteraard niet de eerste die zich met (financieel) risico bezighield. Babyloniërs en Oude Grieken dachten er al over na. De grote Adam Smith ging er zijdelings op in. De grote wiskundigen Pascal en Bernouilli maakten er in de 17de eeuw een heuse wetenschap van.Tot in de jaren 20 van onze eeuw hadden economen nog steeds een zeer naïef beeld van hun vakgebied. Een voorbeeld: als de mensen meer willen sparen en minder consumeren, dan zal de rente zakken tot sparen en consumptie weer in evenwicht zijn. Larie, stelden twee briljante geesten nagenoeg tegelijkertijd. Economie is allerminst een exacte wetenschap, de toekomst hoeft er niet uit te zien als het verleden, een resultaat is niet altijd optimaal, meestal zelfs onvoorspelbaar. Een van die geesten is Frank Knight, professor economie aan de Universiteit van Chicago. De andere is John Maynard Keynes. Knight moest in zijn carrière voortdurend opboksen tegen zijn leeftijdsgenoot een ongelijke strijd. Mede daarom haalt Knight onze top-52 net niet. Mede daarom was Knight een notoir Keynes-hater.Knight gunde zijn rivaal geen lovende woorden. Dat is begrijpelijk. Keynes oogstte in 1921 lof met zijn boek A treatise on Probability, waarin hij de naïeve economische mathematici, van Gauss tot Laplace, er serieus van langs gaf. In datzelfde jaar publiceerde Knight een achteraf gezien nog baanbrekender werk. Zijn Risk, Uncertainty and Profits stelde voor het eerst de problematiek van besluitvorming in een onzekere omgeving centraal. Hij was daarmee de voorloper van Arrow en alle latere aanhangers van de behavioral finance die de nadruk leggen op de aan de menselijke natuur te wijten irrationaliteit van de markten.Knight kreeg echter niet de faam die hij verdiende. Keynes zelf koterde in zijn monumentale werk The General Theory of Employment, Interest en Money nog eens extra in de wonde, door Knight slechts in een voetnoot te vermelden over een triviaal onderwerp dat niets met diens pionierswerk te maken had. PHu