In deze bijdrage worden twee schenkingstechnieken toegelicht die toestaan rechtsgeldig de principieel vereiste notarië

In deze bijdrage worden twee schenkingstechnieken toegelicht die toestaan rechtsgeldig de principieel vereiste notariële tussenkomst en, voornamelijk, de heffing van schenkingsrechten te vermijden: de handgift enerzijds en, meer uitgebreid, de onrechtstreekse schenking anderzijds. Daarbij moet telkens de nodige aandacht gaan naar het bewijs van de datum én van het vrijgevigheidsinzicht.