In een Amerikaanse groep ben je een soldaat die orders uitvoert'

(tijd) - Campbell Europe Food & Confectionery -Continental Foods, uitgebreid met overnames en aktiviteiten in Italië en Duitsland-, tot vóór kort de werkgever van Bernadette Van Milders, staat voor een gekonsolideerde omzet van 18 miljard frank en 2.500 banen. Werken in een Amerikaans concern biedt een aantal voordelen, aldus Van Milders: de uniforme werkmetoden, de financiële slagkracht, de betere distributiemogelijkheden en de mobiliteitskansen voor kaderleden. Er zijn echter ook schaduwzijden.