In een vijfdelige reeks brengt

KMO-Tijd u het verhaal vanmensen die hun zaak faillietzagen gaan, door hun eigen schuld of die van anderen.We doen dat niet uit leedvermaak. Wel omdat mislukkingen vaak leerrijker zijn dan succesverhalen.Ook wie wél succesvol is kan heel wat Leren uit Falen.