In fiscale zaken zijn de regels van behoorlijk bestuur in opmars.

Maar belastingplichtigen roepen de regels te pas en te onpas in.Twee arresten van het Hof van Cassatie verduidelijken de grenzen van het vertrouwensbeginsel.Enkel gerechtvaardigde verwachtingen leiden tot het vertrouwensprincipe. Een akkoord dat in strijd is met de wet, leidt niet tot een gerechtvaardigde verwachting.