- In geval van faillissement (en binnenkort ook gerechtelijk akkoord)

kan via het Herplaatsingfonds een toelage worden bekomen om outplacement aan te bieden.- De toelage wordt voorbehouden aan de moeilijk te (her)plaatsen werknemers.- De na te leven formaliteiten zijn doenbaar en aanvragen worden over het algemeen ingewilligd, te meer omdat het bestaan van het fonds nog weinig bekend is.