In het hartje van de loge-symboliek

(tijd) - Vrijmetselarij blijft het grote publiek intrigeren. In De Tijd van 2 september 1995 brachten we een uitvoerig overzicht van 13 titels; deze keer beperken we ons tot drie publikaties. Ze handelen allen over de symboliek van de loge.Het moeilijkste boek is dat van Piet van Praet. Van Praet (1) behandelt eigenlijk drie onderwerpen: een initiatie in de vrijmetselarij; het zoeken naar en het verklaren van verborgen betekenissen in allerlei kunstuitingen van de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd; en persoonlijke beschouwingen bij karakters en typen mensen, het leven, het beeld van God, het leven na de dood.