In het invoegbedrijf

- krijgen personen en arbeid voorrang op kapitaal en kapitalisatie;- gaat democratische medezeggenschap samen met een efficiënt management.Een invoegbedrijf ontvangt gedurende maximaal vier jaar een premie per invoegwerknemer.De invoegwerknemer is een langdurig werkloze aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.Als invoegondernemer hebt u recht op managementondersteuning door erkende adviesbureaus.