In het ontwerp van de hervorming van de vennootschapsbelasting wordt o

p liquidatieboni, scheidingsaandeel en inkoop eigen aandelen voor natuurlijke personen een roerende voorheffing geheven van 10 procent.De brandstofkosten voor personenwagens zullen nog maar voor 90 procent aftrekbaar zijn.De afschrijvingen kunnen in het jaar van aanschaf maar pro rata temporis afgeschreven worden. Gewestbelasting (behalve die vermeld in de financieringswet) is niet meer aftrekbaar.Een gedeelte van de gereserveerde winst zal worden vrijgesteld van belasting als het belegd wordt binnen drie jaar in afschrijfbare immateriële of materiële vaste activa die in aanmerking komen voor de investeringsaftrek.