In principe heeft een Belgisch bedrijf voldoende aan een Belgische BTW

-registratie.Als de verkoop van goederen aan particulieren in een andere EU-lidstaat een bepaalde drempel overschrijdt, is meestal BTW-registratie in die EU-lidstaat vereist.Transacties via e-markets kunnen eveneens aanleiding geven tot bijkomende BTW-registraties.