Advertentie
Advertentie

In principe kiezen partijen zelf het recht van toepassing op de over

eenkomst, zonder dat bepalingen van dwingend recht buiten spel kunnen worden gezet.Is er geen keuze, dan gaat het om het werkland (waar gewoonlijk de prestaties worden geleverd).Kan dit niet aangeduid worden, dan geldt het zetelland (dat de werknemer in dienst heeft genomen).Bestaat er een nauwer verband met nog een ander land, dan is het recht van dit land van toepassing.