Advertentie
Advertentie

In verband met afschrijvingen op activabestanddelen zijn er twee mogelijkhede

Een eerste is de toepassing van lineaire afschrijvingen. Dit betekent dat elk boekjaar een ongewijzigd afschrijvingspercentage wordt toegepast op de aanschaffingswaarde van de bewuste investeringen. Bijvoorbeeld: elk jaar wordt 10 % afgeschreven op een investering van 1.000.000 of een bedrag van 100.000. Een tweede soort van afschrijvingen zijn de degressieve. Een degressieve afschrijving is gelijk aan het dubbele van een lineaire. Een bijkomend verschilpunt is dat een degressieve afschrijving telkens gebeurt op de residu-waarde van de investering in plaats van op de aanschaffingswaarde. Deze afschrijvingsmodaliteit wordt gebruikt tot het boekjaar waar de lineaire voordeliger wordt (art. 36 KB uitv. WIB). Bijvoorbeeld: op dezelfde investering van 1.000.000 wordt een degressieve afschrijving toegepast (2x lineaire-20%).