In voedingssector gaan duizend jobs per jaar verloren

(tijd) - De voedingsindustrie heeft zich altijd onderscheiden als een weerstandspool in tijden van economische crisis. De sector heet niet bijzonder conjunctuurgevoelig te zijn. In de voorbije twintig jaar is de werkgelegenheid in de voeding minder sterk gedaald dan in andere economische sectoren. Maar sinds 1991 gaat het ook in de voeding snel bergaf. Over de laatste vier jaar zijn 4.000 jobs verdwenen. De voedingsproducenten hopen op een opleving van het binnenlands verbruik (goed voor twee derden van de sectoriële omzet), maar maken zich weinig illusies voor de korte termijn.Tijdens de jaarvergadering van de LVN (Landbouw- en Voedingsnijverheid), de federatie van voedings- en drankenproducenten, herhaalde directeur-generaal Paul Verhaeghe de oproep die hij een paar maanden geleden in deze krant verwoordde (Tijd van 13/7): 'Geef de consument opnieuw vertrouwen'.