INBEL - KOöRDINEREN

"Inbel moet koördinerende funktie vervullen' Inbel, de informatiedienst van de overheid, wordt niet altijd direkt betrokken bij overheidscampagnes. Maar volgens Mieke Van den Bergh, direkteur-generaal van Inbel, wil men in die richting gaan evolueren. In 1982 werd de dienst nieuw leven ingeblazen (na in de jaren daarvoor twee keer afgeschaft te zijn geweest). "We hebben de jongste twee, drie jaar bewezen dat er een markt voor overheidsvoorlichting is', zegt ze. Nu wil men de zaak gaan struktureren en ook daar zijn waar de beslissingen worden genomen om naar buiten te treden.