Inburgeringsbeleid focust op meerderjarige immigrant

(tijd) - Het inburgeringsbeleid van de Vlaamse regering richt zich dit en volgend jaar hoofdzakelijk op meerderjarige anderstalige nieuwkomers. Daarnaast wordt er ook een extra inspanning gedaan voor minderjarige immigranten. Het kleine half miljard frank dat de regering voor inburgering in de begroting 2000 heeft ingeschreven, zorgt ervoor dat 1.500 extra inburgeringstrajecten worden gerealiseerd. Vlaams minister van Gelijke Kansen Mieke Vogels en minister-president Patrick Dewael stelden woensdag de concrete invulling van het inburgeringsbeleid voor.