Advertentie
Advertentie

Index van Gerling-Namur toont ontwikkeling van vraag in Europese landen

De aantrekkende binnenlandse vraag speelt in de meeste lidstaten van de Europese Unie - maar niet in België - een almaar belangrijkere rol als motor van de economische groei en neemt daarmee de fakkel over van de export en de bedrijfsinvesteringen. Dat blijkt uit de 'Europese barometer' van kredietverzekeraar Gerling-Namur en met name uit de ontwikkeling van de toegestane kredietlimieten. Voor het eerst berekende Gerling-Namur nu ook een indexcijfer per land en per bedrijfstak dat een becijferde weergave is van die ontwikkeling.De basisindex van 100 heeft betrekking op de maand december 1997. De berekening steunt op de kredietlimieten die de kredietverzekeringsgroep Gerling-Namur toekent aan haar klanten die leveren aan afnemers uit de 15 landen van de Europese Unie aangevuld met Noorwegen en Zwitserland.