'India Song': vooral om niet naar te kijken

De auteur van 'India Song', Marguerite Duras, gaf strikte instructies over hoe ze haar teksten geënsceneerd wilde zien. Zoals bij al haar ander toneelwerk komt daarbij de nadruk op het woord liggen. Dat zag ze immers als de enige manier om de dingen juist te vatten. De theatralisering van de tekst mag niet overheersen, het visuele moet worden gereduceerd tot iets ondersteunends. Maar theater is in de eerste plaats een activiteit die gericht is op zien en gezien worden. Het woord is de oorsprong, maar om tot theater te komen moet er iemand kijken naar een menselijke actie, de acteurs dus. De toneelspelers maken samen het verhaal, het publiek krijgt de kans door hun acties in dit verhaal te stappen en daar eventueel genot uit te halen. De mate waarin hij wordt ontroerd of meegesleept, hangt af van de kwaliteit van het spel van de acteur.