Indijken piraatsoftware kan tienduizenden arbeidsplaatsen creëren

BRUSSEL (tijd) - Indien men er vorig jaar zou in geslaagd zijn het aantal illegale kopieën van computersoftware terug te dringen tot het niveau van de Verenigde Staten, dan zouden in Europa meer dan 56.000 bijkomende arbeidsplaatsen gecreëerd zijn en zou de overheid maar liefst 1,4 miljard dollar extra belastingen hebben kunnen innen. Geëxtrapoleerd naar het einde van de eeuw zou dat 87.000 nieuwe jobs en 2,3 miljard dollar belastinginkomsten opleveren.Het gemiddelde percentage illegale software bedraagt in West-Europa 52 procent tegenover 35 procent in de VS. Dat alles blijkt uit een studie die de BSA, de vereniging die sedert 1988 strijdt tegen de softwarepiraterij, door Price Waterhouse liet uitvoeren naar het effect van de software-industrie op de Europese economie.