Advertentie
Advertentie

Indonesië sluit akkoord met rebellen in Atjeh

GENEVE (afp) - De Indonesische regering en de rebellen in de provincie Atjeh hebben maandag in Genève een akkoord ondertekend. Dat moet een einde maken aan het aanslepende conflict in Atjeh, in het noorden van het Indonesische eiland Sumatra. De Beweging voor de Bevrijding van Atjeh (GAM) strijdt al 26 jaar voor onafhankelijkheid van de provincie. Het vredesakkoord geeft Atjeh evenwel geen onafhankelijkheid. Vanaf januari kunnen de 4,2 miljoen inwoners wel rekenen op meer autonomie. Bovendien komen er in 2004 eerlijke en vrije verkiezingen voor een provinciale regering. Die regering krijgt ook 70 procent van de opbrengsten uit de ontginning van de grondstoffen. Atjeh is zeer rijk aan olie maar het gros van de winst verdween altijd naar de elite in Jakarta. Het akkoord garandeert Atjeh een eerlijkere verdeling van de opbrengsten. Beide partijen stoppen het geweld, bepaalt het akkoord. De GAM-rebellen krijgen de raad hun wapens in te leveren. De regering in Jakarta belooft in ruil een deel van haar manschappen terug te trekken. Indonesië heeft 22.000 militairen gestationeerd in Atjeh. Internationale waarnemers controleren of het wapenbestand stand houdt. BemiddelingHet akkoord kwam tot stand na bemiddeling van het Henry Dunant Centrum, een Zwitserse organisatie. De onderhandelingen sleepten twee jaar aan. De Indonesische president, Megawati Soekarnoputri, had het bereiken van een vredesakkoord in Atjeh uitgeroepen tot een prioriteit. De regering in Jakarta is dan ook optimistisch over de slaagkansen van het akkoord. De rebellenbeweging GAM reageerde sceptischer op het vredesakkoord. Veel rebellen geloven niet echt in de slaagkansen van het akkoord. De GAM kondigde op 4 november een eenzijdig staakt-het-vuren aan. Niettemin bleven de incidenten voortduren. Enkele uren voor de ondertekening van het vredesakkoord kwamen nog twee burgers om het leven. De gewapende strijd kostte de voorbije 26 jaar het leven aan 10.000 mensen, vooral burgers.