Indonesische autoriteiten verliezen vertrouwen van VN-onderhandelaars

(reuters/anp) - De onderhandelingen tussen de delegatie van de Verenigde Naties en het Indonesisch regime verlopen uiterst moeizaam. Vrijdag bleek na overleg met de Indonesische minister van Defensie Wiranto dat Jakarta nog steeds niet bereid is een VN-vredesmacht toe te laten in Oost-Timor. De delegatie, die zaterdag naar Oost-Timor trekt, verloor naar eigen zeggen alle vertrouwen in de regering van president Habibie.'Niemand, werkelijk niemand gelooft nog het argument van president Habibie dat het conflict buiten de controle verloopt van de Indonesische autoriteiten.' De Nederlandse diplomaat Alphons Hamer, een van de vijf afgevaardigden van de VN-Veiligheidsraad in Jakarta, heeft naar eigen zeggen geen vertrouwen meer in het regime. 'Het is een kwestie van politieke onwil', aldus Hamer. 'Het is ondenkbaar dat het leger niet in staat is de situatie onder controle te krijgen.'