Indonesische en Kongolese crisis drukken winst Sipef

(tijd) - De geconsolideerde halfjaarwinst van de Antwerpse plantageholding Sipef daalde in het eerste halfjaar van 188 miljoen frank in 1997 tot 98 miljoen frank. Het courant resultaat daalde van 339 naar 228 miljoen frank. Klimatologische omstandigheden, de financiële crisis in Indonesië en de onlusten in Kongo drukten hun stempel op de resultaten.Van alle Belgische ter beurze genoteerde ondernemingen is het Aziërisico waarschijnlijk wel het grootst voor Sipef, de Antwerpse plantagegroep van baron Theo Bracht. 'De financiële crisis in Zuidoost-Azië heeft zich inderdaad laten gevoelen', zegt financieel directeur François Vanhoydonck. 'De depreciatie van de roepie tegenover de dollar heeft de Indonesische overheid er toe aangezet een exportban voor palmolie in te voeren om zo de lokale prijzen veilig te stellen. Eind april werd die vervangen door een exporttaks van 40 procent, die in juli werd opgetrokken tot 60 procent. En ik zie hier niet onmiddellijk beweging in komen.' Die winstderving werd wel gecompenseerd door een daling van de kostprijs in Indonesië, maar dat kon toch niet voorkomen dat Sipef hier behoorlijk veel hinder van ondervond. Het bedrijfsresultaat van Sipef daalde van 337 naar 280 miljoen frank.