Advertentie
Advertentie

Indonesische regering geeft provincies ruimere autonomie

DILI/JAKARTA (reuters/tijd) - Het Indonesisch parlement nam woensdag een wet aan die voorziet in meer autonomie voor zijn provincies. De regeling geldt voor alle 27 provincies, hoewel voor Oost-Timor een apart autonomievoorstel werd voorbereid. De strijdende partijen op Oost-Timor sloten woensdag een bestand dat een eind moet maken aan het geweld op het eiland.De minister van Binnenlandse Zaken Syarwan Hamid prees de wet in het parlement als 'een nieuw hoofdstuk in de geboorte van regionale regeringen die gedecentraliseerd, onafhankelijk en effectief zijn en gesteund worden door sterke provinciale parlementen'. De wet geeft regionale regeringen een verregaande zeggenschap op alle terreinen behalve defensie, buitenlandse zaken, rechtspraak, belastingheffing, monetaire politiek en strategische aangelegenheden.