Indosuez Bank: 2 bonusaandelen per 13 bestaande

(tijd) - De Indosuez Bank België, voorheen Beneluxbank, biedt blijkens een bijeenroeping, per 13 bestaande aandelen 2 bonusaandelen aan. Dat er bonusaandelen zouden worden uigedeeld, was al bekend, maar nog niet de verhouding waarin dit zou gebeuren. De operatie leidt tot de kreatie van 165.385 gewone aandelen bovenop de 1,075 miljoen bestaande. Voor de FV-aandelen komen er 34.615 aandelen bij, bovenop de 225.000 bestaande. Een en ander moet nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders.