Advertentie
Advertentie

Indosuez Bank boekt een winstdaling van 7 procent

BRUSSEL (tijd) - De hogere rentestand heeft de Indosuez Bank België over het boekjaar parten gespeeld. De winst daalde met 7,27 procent van 330 miljoen over 1988 naar 306 miljoen over 1989. Indosuez Bank is wel "tevreden' over de eerste maanden van dit jaar. De bank kondigde ook aan dat haar boekhoudkundige metode grondig is veranderd en geschoeid wordt op Angelsaksisch model, het zogenaamde "mark to the market'.