Indosuez: een historisch geheugen is goud waard in Azië

(tijd) - "In feite was de bouw van het Suez-kanaal een vorm van projektfinanciering avant la lettre', zegt Indosuez. Het is geen loze verwijzing. Ferdinand de Lesseps en het Suez-kanaal roepen beelden op van een exotisch en avontuurlijk verleden, maar voor de grote Franse bank is het meer dan een stuk historiek. Het is de oorsprong van de opvallend sterke inplanting in het Midden en Verre Oosten. Tot vandaag horen technieken zoals projektfinanciering en bekendheid met het omvangrijke Aziatische gebied nog altijd tot het handelsmerk van de bank. Uitbouw van de aktiviteiten buiten de landsgrenzen blijft een belangrijke een strategielijn van Indosuez. Het avontuur is misschien wat minder gemerkt door romantische boventonen, het exotische aspekt is gebleven. Azië is een gebied dat kultureel grondig verschilt van het Westen en een aparte aanpak vraagt. Als traditie goud waard is in het bankiersberoep, is dat nergens meer waar dan hier. Velen hebben in de loop van de jongste tien jaar met wisselend sukses geprobeerd voet aan grond te krijgen in de snel groeiende regio. Internationaal bankieren is echter niet alleen een funktie van financiële slagkracht. Traditie, eindeloos geduld en een historisch geheugen zijn minstens even belangrijk.