Industrie en werkgevers ontgoocheld over spoorwegen

(tijd) - UNICE, de unie van konfederaties van de industrie en van de werkgevers in Europa, toont zich biezonder teleurgesteld over de ontwikkeling van het spoorwegvervoer in de Gemeenschap.