Industrie heeft nood aan specifieke nucleaire noodplanning

Wanneer zich een nucleair ongeval voordoet of er een reële kans bestaat op een nucleair ongeval, moeten tegenmaatregelen genomen worden om de bevolking en leefmilieu te beschermen tegen de vrijgekomen radioactieve stralingen. Deze maatregelen worden voorbereid in nucleaire noodplannen.