Industrie spendeert 52 miljard aan onderzoek en ontwikkeling

(tijd) - De Belgische industrie spendeerde 52 miljard frank aan onderzoek en ontwikkeling in 1995 en ze zette daarvoor 12.220 werknemers in. De chemische nijverheid leverde de grootste inspanning, want zij gaf 29 miljard uit aan onderzoek en ontwikkeling en ze had 4.398 onderzoekers in dienst. Een en ander blijkt uit de structuurenquête (*) van het Nationaal Instituut voor de Statistiek.De Europese Unie verplicht de lidstaten om elk jaar via een enquête structuurgegevens over de economie in te zamelen. Het NIS organiseerde de structuurenquête voor het eerst in 1995 en de resultaten werden nu gepubliceerd. Directeur-generaal Claude Cheruy merkt op dat het NIS nog nooit in één enquête zoveel bedrijven ondervraagde. Het NIS observeerde zowat 40.000 ondernemingen, die 60 procent van de werkgelegenheid en 75 procent van de omzet van alle Belgische ondernemingen vertegenwoordigen.