Industrie vraagt vrij verkeer recyclage-afval

BRUSSEL (afp) - Het internationaal bureau voor recyclage (BIR) dringt aan op vrij verkeer van ongevaarlijk recycleerbaar afval binnen Europa. Volgens de BIR moet dergelijk afval als secundaire grondstof beschouwd worden. De betrokken industrie steunt de beginselen van verwijdering dicht bij de bron en van zelfvoorzienigheid zoals die vervat zijn in de EG-reglementering die momenteel op poten gezet wordt. Zij vraagt evenwel een vrijer regime voor de secundaire grondstoffen. Het invoerverbod van huishoudelijk afval dat Frankrijk onlangs afkondigde, maakt het er in Europa niet duidelijker op, aldus de BIR.