Advertentie
Advertentie

Industrieel elektriciteitsverbruik stabiel in 1996

(tijd) - Het elektriciteitsverbruik in België steeg in '96 met 2,2 procent, wat wijst op een iets tragere groei dan de 2,9 procent in 1995. Gemiddeld over de jongste 5 jaar komt de aangroei uit op 2,8 procent. Die productie was in 1996 voor 57,3 procent afkomstig van kerncentrales, terwijl de klassieke thermische centrales 41,1 procent voortbrachten. Van de nettoproductie van 72.350 GWh in '96 kwam 96 procent van de openbare bedrijven en de rest van de zelfproducenten. Die groei met 2,2 procent in '96 is de resultante van een forse verzwakking van het industrieel verbruik, waar de groei terugviel tot 0,3 procent, en een gestadige groei met 4,8 procent van het huishoudelijk verbruik. In de dienstensector nam het elektriciteitsverbruik met 3 procent toe, zo stelt de Beroepsfederatie van producenten en verdelers van elektriciteit (BFE) in haar jaarlijks overzicht van het stroomverbruik in het land.